Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
- Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə(I cild - 744 s.,II cild - 792 s.,III cild - 672 s.,IV cild - 712 s.). Bakı, "Şərq - Qərb", 2006

    Nəticə tapılmadı!