Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti (qadınlar)
- A. Paşayev, A. Bəşirova. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti, Bakı, Mütərcim, 2011,340s.(16164 ad - 8328 kişi, 7836 qadın adı)

    Nəticə tapılmadı!